Shanty Zangers Ede  

Contact

Heeft u een algemene vraag aan ons, wilt u donateur worden, de cd bestellen of ons boeken? Dat kan allemaal!
Mail, schrijf of bel met ons secretariaat:

Kees Koole
Molenweg 66
6741 KM  Lunteren
0318 481176

E-mail