Wat zijn shanty's?

Een shanty is een lied dat vroeger onder het werk aan boord van grote
zeilschepen werd gezongen. Er zijn verschillende soorten shanty's, afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord van het schip.

Forebitters

Liederen, gezongen in de beperkte vrije tijd, zijn de zo genoemde forebitters, genoemd naar de forebitts-bolders op het voorschip nabij de forecastle, de voorplecht van het schip. De shantyman zong de coupletten en de bemanning het refrein.
Een shantykoor bestaat meestal uit mannenstemmen. Dit is zeker geen regel. Voor de begeleiding en directie kunnen vrouwen deel uitmaken van een shantykoor. Het repertoire moet hoofdzakelijk bestaan uit shanty's en kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij.
Smartlappen horen niet tot het repertoire dat gezongen wordt op de shantyfestivals.

Viswijvenkoren

Verwant aan de shantykoren zijn de zo genoemde viswijvenkoren. Zij bezingen de historie van de zeevisserij vanuit het thuisperspectief. Op shantyfestivals zijn zij vaak een welkome aanvulling. Deze liederen verhalen van verre oorden. De vrouwen in de havensteden en verre landen én de liefde zijn vaak de onderwerpen in hun liedjes.

Oorsprong

De shanty wordt ook wel gezien als een protestlied op de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein, stuurlieden en bootsman.
De oorsprong van het woord 'shanty' is niet duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht aan de 'slave shanty' ofwel slavenhut. Hierbij worden dan de liederen die door de slaven op de plantages werden gezongen als voorloper gezien van de liederen op de zeilvaart. Ook wordt het woord 'shanty' wel gezien als een verbastering van het Franse woord 'chanter'.